Ethernet over VDSL2 Converter (Profile 30a) VC-231

Giá gốc là: 550,000 ₫.Giá hiện tại là: 450,000 ₫.

Thiết bị VC-231 Planet là thiết bị chuyển đổi từ Ethernet sang VDSL2 với hiệu năng cao. Thiết bị được thiết kế dựa trên 2 công nghệ mạng chính là Ethernet và VDSL2. Công nghệ VDSL2 cho phép truyền dữ liệu thông qua đường dây điện thoại sẵn có với tốc độ nhanh nhất mà không cần đi dây lại. Thiết bị VC-231 hỗ trợ hiệu năng cao trên đường dây điện thoại sẵn có với tỉ lệ dữ liệu truyển theo kiểu đối xứng tới 100/ 100 Mbps với khoảng cách 300m và 50/ 2Mbps cho khoảng cách xa hơn.

còn 5000 hàng

Ethernet over VDSL2 Converter (Profile 30a) VC-231

Giá gốc là: 550,000 ₫.Giá hiện tại là: 450,000 ₫.