4 – Port Ethernet over VDSL2 Bridge VC-204

Giá gốc là: 660,000 ₫.Giá hiện tại là: 600,000 ₫.

VC-204 của Planet là thiết bị chuyển đổi Ethernet qua VDSL2. Thiết bị được thiết kế trên cơ sở hai công nghệ mạng chính là Ethernet và VDSL2 (Tỷ lệ truyền dữ liệu tốc độ cao trên đường DSL2). Công nghệ VDSL2 cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao nhất thông qua đường cáp đồng điện thoại mà không cần đi dây lại. Thiết bị VC-204 hỗ trợ hệ thống mạng dây điện thoại hiệu năng cao bới tốc độ lên tới 100/55Mbps (Bất đối xứng) với khoảng cách 200m và tốc độ 25/4Mbps cho khoảng cách xa 1,6 Km.

còn 5000 hàng

4 – Port Ethernet over VDSL2 Bridge VC-204

Giá gốc là: 660,000 ₫.Giá hiện tại là: 600,000 ₫.